Wavy Slicer

SKU: SC922

Wavy French Fry Slicer

SKU: SC922 GTIN: 080697509222